Even voorstellen

 

Evelien Wingelaar
Ruim negen jaar geleden ben ik op De Springplank gaan werken. In eerste instantie als leerkracht en Intern Begeleider. Na de PABO heb ik een studie orthopedagogiek afgerond en sinds drie jaar heb ik op school de taak van orthopedagoog. Ik vind de uitdaging van het werken op De Springplank om voor ieder kind te zoeken naar wat nodig is om tot leren te komen, zowel op sociaal- als op ieder vakgebied. Dan zien we vaak dat een kind succeservaringen op gaat doen en ten opzichte van zichzelf vooruit gaat. Op mijn vorige school heb ik vier jaar in de MR gezeten en op De Springplank ben ik er schooljaar 2018-2019 mee gestart. Ik vind het leuk en zinvol om, samen met ouders,  mee te denken over de schoolprocessen.

Nanda Willemsen

Ik ben Nanda Willemsen en werk sinds 2003 op de Springplank. Na mijn opleiding aan de Pabo, zocht ik een stukje verdieping en heb ik de opleiding voor het speciaal onderwijs gedaan. Mijn stage mocht ik doen op de Springplank en het trok mij direct; het zorgen voor het speciale kind. Ik ben gebleven vanaf die tijd en heb altijd in de midden en bovenbouw gewerkt. Na zoveel jaren ken ik de Springplank goed en weet ik waar we voor staan en daarom wil graag een bijdrage leveren aan de MR. Samen met ouders nadenken over de processen in de school om elk kind te laten groeien!

Jacquelien de Boer
Mijn naam is Jacquelien de Boer, moeder van Julie Ploeger (10) uit groep 7. Samen met Adwin hebben we nog een dochter, Suze(8) en zit in groep 5 van De Wegwijzer. Julie heeft gelukkig haar veilige plek gevonden op de Springplank. Wij zijn blij dat de Springplank er is.  De rol als MR lid is voor mij nieuw. Vanuit mijn ondernemers achtergrond zal ik mijn ervaring inbrengen. Het meedenken en het bespreekbaar maken van onderwerpen hoop ik mij snel eigen te maken. De MR kan een bijdrage leveren in processen binnen onze school, in het belang van kinderen, ouders en de kwaliteit van maatwerk binnen dit onderwijs. Ik hoop daar samen met ouders en het MR team een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,
Jacquelien de Boer
Ermelo

 

 

 

 

Copyright 2021 Springplank