Even voorstellen

 Nanda Willemsen

Ik ben Nanda Willemsen en werk sinds 2003 op de Springplank. Na mijn opleiding aan de Pabo, zocht ik een stukje verdieping en heb ik de opleiding voor het speciaal onderwijs gedaan. Mijn stage mocht ik doen op de Springplank en het trok mij direct; het zorgen voor het speciale kind. Ik ben gebleven vanaf die tijd en heb altijd in de midden en bovenbouw gewerkt. Na zoveel jaren ken ik de Springplank goed en weet ik waar we voor staan en daarom wil graag een bijdrage leveren aan de MR. Samen met ouders nadenken over de processen in de school om elk kind te laten groeien!

Monique Jansen

Mijn naam is Monique Jansen. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik werk nu vier jaar op de Springplank in Harderwijk. Het is een mooie taak om kinderen, waarbij het leren niet altijd vanzelfsprekend is, sprongen te laten maken. Ik werk  nu in de middenbouw maar heb ook les gegeven aan de onderbouw. Wat ik met veel plezier doe. Vanaf september 2022 zit ik namens de personeelsgeleding locatie Harderwijk in de Medezeggenschapsraad. Wij als MR denken mee en adviseren de directie over beslissingen die genomen moeten worden over uitvoerende taken. Dus ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen.

Marleen Borst

Mijn naam is Marleen Borst. Samen met Maurice, onze dochter Jaira en zoon Sem wonen wij aan de rand van Ermelo. Naast het ouderschap werk ik als ambulant jeugdhulpverlener in de regio Harderwijk. Sinds januari 2018 is Sem een enthousiaste leerling op de Springplank die het enorm naar zijn zin heeft.

Een groot deel van de week brengt Sem samen met andere leerlingen van de Springplank veel tijd op school door. School is dus een zeer invloedrijke omgeving en ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan deze schoolperiode.

Heb je vragen, ideeën, of suggesties voor de MR, laat het ons weten!

Jorien Jongekrijg

Ik ben Jorien Jongekrijg en dit schooljaar de medezeggenschapsraad komen versterken. Mijn zoon Sem is in september 2020 gestart op de Springplank. Ik vind het leuk om de ontwikkelingen van de school te volgen en mee te denken in de plannen van de directie. Om, als MR ook op de hoogte te zijn van de plannen en het beleid van Stichting Educare neem ik ook deel aan de Gemeenschappelijke MR.

Door zitting te nemen in de MR en GMR hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen en ervoor te zorgen dat de school een veilig, vriendelijk leer- en werkklimaat blijft voor kinderen, leerkrachten en medewerkers van De Springplank. Ik denk dat dàt de omgeving is waar kinderen het beste kunnen groeien en een basis voor hun toekomstdromen kunnen leggen.

 

 

 

Copyright 2024 Springplank