Even voorstellen

 

Evelien Wingelaar
Ruim negen jaar geleden ben ik op De Springplank gaan werken. In eerste instantie als leerkracht en Intern Begeleider. Na de PABO heb ik een studie orthopedagogiek afgerond en sinds drie jaar heb ik op school de taak van orthopedagoog. Ik vind de uitdaging van het werken op De Springplank om voor ieder kind te zoeken naar wat nodig is om tot leren te komen, zowel op sociaal- als op ieder vakgebied. Dan zien we vaak dat een kind succeservaringen op gaat doen en ten opzichte van zichzelf vooruit gaat. Op mijn vorige school heb ik vier jaar in de MR gezeten en op De Springplank ben ik er schooljaar 2018-2019 mee gestart. Ik vind het leuk en zinvol om, samen met ouders,  mee te denken over de schoolprocessen.

Elvera Stitselaar
Op 1-1-2011 werd ik als leerkracht op de personeelslijst van de Koningin Emmaschool in Nijkerk geschreven. Een tijd later voegde deze SBO school zich bij EduCare.  Na het behalen van de Master SEN kriebelde de wens om de uitdaging van Intern Begeleider aan te gaan. Op de Koningin Emmaschool was hier niet de mogelijkheid toe. Maar gelukkig hoort de Springplank tot EduCare en hier was wel de mogelijkheid! Daarom mag ik vanaf kerst 2017 deze taken op de Springplank op me nemen. Ik vind het geweldig om ondersteunend te zijn aan de leerkracht om samen op zoek te gaan naar wat het beste is voor elk individueel kind.  Op de Koningin Emmaschool mocht ik plaats nemen in de MR en de GMR. Op De Springplank mag ik mijn MR lidmaatschap voortzetten en daar heb ik heel veel zin in!

Met hartelijke groet, Elvera Stitselaar

 

Jacquelien de Boer
Mijn naam is Jacquelien de Boer, moeder van Julie Ploeger (10) uit groep 7. Samen met Adwin hebben we nog een dochter, Suze(8) en zit in groep 5 van De Wegwijzer. Julie heeft gelukkig haar veilige plek gevonden op de Springplank. Wij zijn blij dat de Springplank er is.  De rol als MR lid is voor mij nieuw. Vanuit mijn ondernemers achtergrond zal ik mijn ervaring inbrengen. Het meedenken en het bespreekbaar maken van onderwerpen hoop ik mij snel eigen te maken. De MR kan een bijdrage leveren in processen binnen onze school, in het belang van kinderen, ouders en de kwaliteit van maatwerk binnen dit onderwijs. Ik hoop daar samen met ouders en het MR team een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,
Jacquelien de Boer
Ermelo

 

 

 

 

Copyright 2021 Springplank