SBAO De Springplank

 

 

 

 

 

 

Op De Springplank maak je de mooiste sprongen

Welkom op de site van De Springplank

De Springplank is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBAO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring “Speciaal Basisonderwijs” mogen op onze school worden aangemeld. Vrijwel al onze leerlingen komen uit de gemeentes Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Waarom heet onze school De Springplank?

Op De Springplank maak je de mooiste sprongen! Met behulp van een springplank kun je vaak veel verder en hoger komen dan je denkt. Wij willen kinderen op school leren zelf de sprong te maken naar hun plek in de maatschappij door hen het zetje te geven dat daarvoor nodig is.

Op de Springplank werken wij vooral aan de schoolse basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar versterking van het zelfbeeld en ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden wij even belangrijk.

Opvoeden gebeurt in het gezin. De school wil met het onderwijs daar zo goed mogelijk op aansluiten. Uitgangspunt is daarbij het welbevinden en welzijn van ieder kind. Onderwijs aan zorgkinderen vraagt van de leerkracht veel kennis van de didactiek en de pedagogiek. Belangrijke eigenschappen van onze leraren zijn dan ook vriendelijkheid en begrip, duidelijkheid en geduld.

Wilt u meer weten over de Springplank?

Onder de knop informatie vindt u onze schoolgids. Daarnaast laten we veel foto’s van de leerlingen zien, hoe leuk het is voor de kinderen op De Springplank. Maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze intake coördinatoren. Zij nodigen u graag uit en laten u de gehele school zien. (Tel. 0341-431250)

Samenwerkingsverband Zeeluwe.

De Springplank is partner van het Samenwerkingsverband Zeeluwe. Dit is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Meer informatie op hun website: www.zeeluwe.nl
Met vragen rondom uw kind over het speciaal (basis)onderwijs, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van De Springplank (0341-431250).

Copyright 2021 Springplank