Instroommomenten op De Springplank

 

Kinderen kunnen op De Springplank worden ingeschreven, indien ze een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband Zeeluwe.
Bij voorkeur starten de kinderen op de eerste datum van het nieuwe schooljaar (31 augustus). 

Tussentijds starten is ook  mogelijk op de volgende data: 

  • 9 januari 2023
  • 6 maart 2023
  • 21 augustus 2023

Deadline 15 mei
In de periode tussen de voorjaarsvakantie en zomervakantie worden er met regelmaat leerlingen aangemeld vanuit uw school en/of organisatie voor een plekje op De Springplank. Het is prettig dat iedereen ons weet te vinden en dat we met z’n allen de best passende onderwijsplek voor een kind zoeken.
Om het aanmeldproces van onze kant zorgvuldig aan te kunnen pakken, willen we u vragen om nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2023-2024 vóór 15 mei 2023 bij ons aan te melden. Dit om te voorkomen dat klassen onverhoopt vol zijn, of we overhaaste beslissingen moeten nemen in de aanmeldprocedure.
Leerlingen die na deze datum worden aangemeld, kunnen wij niet meer meenemen voor een plaatsing bij aanvang van volgend schooljaar. Uiteraard nemen we de aanmelding dan in behandeling voor verder op in het komende schooljaar. 

Copyright 2023 Springplank