Toelatingsdata op De Springplank

 

Kinderen kunnen op De Springplank worden ingeschreven, indien ze een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband Zeeluwe.
Bij voorkeur starten de kinderen op de eerste datum van het nieuwe schooljaar (31 augustus). 

Tussentijds starten is ook  mogelijk op de volgende data: 

  • 21 september 2020 (voor kinderen waarvan de aangevraagde TLV niet meer voor de zomervakantie kon worden afgegeven)
  • 4 januari 2021
  • 1 maart 2021
  • 10 mei 2021

 

Copyright 2021 Springplank