Welkom op de site van De Springplank

 

De Springplank is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBAO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring “Speciaal Basisonderwijs” mogen op onze school worden aangemeld. Vrijwel al onze leerlingen komen uit de gemeentes Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Waarom heet onze school De Springplank?

Op De Springplank maak je de mooiste sprongen! Met behulp van een springplank kun je vaak veel verder en hoger komen dan je denkt. Wij willen kinderen op school leren zelf de sprong te maken naar hun plek in de maatschappij door hen het zetje te geven dat daarvoor nodig is.

Op de Springplank werken wij vooral aan de schoolse basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar versterking van het zelfbeeld en ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden wij even belangrijk.

Opvoeden gebeurt in het gezin. De school wil met het onderwijs daar zo goed mogelijk op aansluiten. Uitgangspunt is daarbij het welbevinden en welzijn van ieder kind. Onderwijs aan zorgkinderen vraagt van de leerkracht veel kennis van de didactiek en de pedagogiek. Belangrijke eigenschappen van onze leraren zijn dan ook vriendelijkheid en begrip, duidelijkheid en geduld.

Wilt u meer weten over de Springplank?

Onder de knop informatie vindt u onze schoolgids. Daarnaast laten we veel foto’s van de leerlingen zien, hoe leuk het is voor de kinderen op De Springplank. Maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze intake coördinatoren. Zij nodigen u graag uit en laten u de gehele school zien. (Tel. 0341-431250)

Steunpunt onderwijszorgkoepel NoordWest-Veluwe.

De Springplank is partner van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe (OZK-NV). De OZK is het samenwerkingsverband van de scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Zeewolde, Elburg, Epe, Nijkerk en Putten. Meer informatie op hun website: www.onderwijskoepel.nl.   Binnen De Springplank zijn mevr. Marianne van Malenstein en mevr. Ieke de Reus inhoudelijk betrokken bij het steunpunt. Met vragen rondom uw kind over het speciaal (basis)onderwijs, kunt u met hen contact opnemen via het telefoonnummer van De Springplank (0341-431250).

woensdag, 1 juni 2016
>Schoolkamp Rood
dinsdag, 14 juni 2016
>Sportkaravaan, groen 2, 3, 4
vrijdag, 24 juni 2016
>Uitgifte 3e rapport
maandag, 27 juni 2016
>Rapportavond
donderdag, 30 juni 2016
>Rapportavond

STICHTING EDUCARE

Stichting EduCare
> bezoek de website
SBAO De Arend
> bezoek de website
SBAO Koningin Emmaschool
> bezoek de website
ZMLK De Lelie
> bezoek de website
PRO Mijn School
> bezoek de website
ZMLK De Wingerd
> bezoek de website