Welkom op de site van De Springplank

De Springplank is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBAO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De school is onderdeel van het samenwerkingsverband Zeewolde en van het samenwerkingsverband “Drieluik”. Dit laatste samenwerkingsverband wordt gevormd door de basisscholen in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, en Putten. Alle zorgleerlingen van deze scholen mogen op De Springplank worden aangemeld als zij een beschikking hebben van de PCL.

Waarom heet onze school De Springplank?

Op De Springplank maak je de mooiste sprongen! Met behulp van een springplank kun je vaak veel verder en hoger komen dan je denkt. Wij willen kinderen op school leren zelf de sprong te maken naar hun plek in de maatschappij door hen het zetje te geven dat daarvoor nodig is.

Op de Springplank werken wij vooral aan de schoolse basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar versterking van het zelfbeeld en ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden wij even belangrijk.

Opvoeden gebeurt in het gezin. De school wil met het onderwijs daar zo goed mogelijk op aansluiten. Uitgangspunt is daarbij het welbevinden en welzijn van ieder kind. Onderwijs aan zorgkinderen vraagt van de leerkracht veel kennis van de didactiek en de pedagogiek. Belangrijke eigenschappen van onze leraren zijn dan ook vriendelijkheid en begrip, duidelijkheid en geduld.

Wilt u meer weten over de Springplank?

Onder de knop informatie vindt u onze schoolgids. Daarnaast laten we veel foto’s van de leerlingen zien, hoe leuk het is voor de kinderen op De Springplank. Maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze intern begeleiders. Zij nodigen u graag uit en laten u de gehele school zien.

Steunpunt onderwijszorgkoepel NoordWest-Veluwe.

De Springplank is partner van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe (OZK-NV). De OZK is het samenwerkingsverband van de scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Zeewolde, Elburg, Epe, Nijkerk en Putten. Meer informatie op hun website: www.onderwijskoepel.nl.   Binnen De Springplank zijn mevr. Marianne van Malenstein en mevr. Ieke de Reus inhoudelijk betrokken  bij het steunpunt. Met vragen rondom uw kind over het speciaal (basis)onderwijs, kunt u met hen contact opnemen via het telefoonnummer van De Springplank (0341-431250).

maandag, 7 september 2015
>Informatieavond in Harderwijk en Zeewolde
vrijdag, 25 september 2015
>Korfbaltoernooi (Zeewolde groep 5)
woensdag, 7 oktober 2015
>Kinderboekenweek
donderdag, 15 oktober 2015
>Schoolfotograaf Harderwijk
vrijdag, 16 oktober 2015
>Schoolfotograaf Zeewolde

STICHTING EDUCARE

Stichting EduCare
> bezoek de website
SBAO De Arend
> bezoek de website
SBAO Koningin Emmaschool
> bezoek de website
ZMLK De Lelie
> bezoek de website
PRO Mijn School
> bezoek de website
ZMLK De Wingerd
> bezoek de website