Bert Veldhorst met pensioen

 

Op 27 november hoop ik mijn pensioengerechtigde leeftijd te bereiken.

In de vacature heeft het bestuur tijdig voorzien door per 1 november Annemieke v.d. Krift en Bianca de Zoete te benoemen als de nieuwe directie van De Springplank. Ik ben het bestuur dankbaar dat zij zo tijdig gezocht heeft naar opvolging. Dit is ook heel prettig voor het schoolteam. Dit geeft rust en duidelijkheid.

Dit betekent, dat ik vrijwel al mijn taken op school per 1 november neerleg om plaats te maken voor Annemieke en Bianca. Mijn enige opdracht is dan nog het inwerken van dit nieuwe directieteam en de overdracht van alle gegevens.

Ik wens de school veel geluk met dit nieuwe duo aan het roer. Ik ben er van overtuigd dat zij uitstekend zijn toegerust voor hun taak. De Springplank staat voor goede communicatie met de ouders, veiligheid voor iedereen en bovenal voor de groei van kinderen naar hun mogelijkheden. Een school waarin het geluk van de kinderen voorop staat. Samen met het team zullen zij dit blijven waarmaken. Ook zullen zij nieuwe wegen inslaan om de school klaar te maken voor de toekomst.

Dank aan het bestuur voor het mandaat dat ik kreeg om deze mooie school te leiden.

Dank aan alle collega’s van wie ik de afgelopen 15 jaar het vertrouwen kreeg om hun directeur te mogen zijn. Ik heb het ervaren als een voorrecht. Het is een team met alleen maar goede mensen die houden van kinderen en zich als een professional weten te gedragen.

Dank aan alle ouders dat zij aan ons schoolteam het vertrouwen hebben geschonken om hun kinderen te onderwijzen. Vertrouwen tussen school, ouders en kind is de basis voor succes en groei. Met veel plezier heb ik jaren gewerkt in de school met de leden van de ouderraad. Dank daarvoor.

Dank aan alle kinderen, dat ik de directeur van hun school mocht zijn. En elke keer vind ik het weer prachtig wanneer ik op straat of elders oud-leerlingen ontmoet, die met een blij gezicht roepen: “Ha, meester Bert”.

Al deze gevoelens zijn onbetaalbaar.

Vanwege Corona zullen alle activiteiten, die te maken hebben met afscheid etc. op een minimaal niveau worden uitgevoerd. Leuk is anders, maar begrijpelijk en verstandig, want de gezondheid van iedereen en de voortgang van het onderwijs gaan voor.

Ook namens mijn vrouw, die bij bijzondere gelegenheden in de school betrokken was, wens ik iedereen Gods Zegen toe.